11. Kırsal Kalkınma Planı İzleme Komite Toplantısı
20.06.2019

Bakanlığımız koordinasyonunda ve Mülga Kalkınma Bakanlığı’nın teknik desteğinde hazırlanan kırsal politika belgelerinden Ulusal Kırsal Kalkınma Stratejisi (UKKS), Kırsal Kalkınma Eylem Planı (KKEP) ve İzleme Komitesinin yapısı ve işleyişi hakkında genel bir değerlendirme yapmak, KKEP (2015-2018)’de bulunan kurumların kırsala yönelik faaliyetleriyle ilgili görüş ve önerileri değerlendirmek amacıyla 20 Haziran 2019 tarihinde Tarım ve Orman Bakanlığı, 10. Kat Büyük Toplantı Salonu’nda Kırsal Kalkınma Planı İzleme Komitesi 11.nci Toplantısı, 14 Bakanlıktan daire başkanı düzeyindeki temsilciler ve diğer ilgili kurum ve kuruluşların üst düzey temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirilmiştir.

Tarım Reformu Genel Müdür Yardımcısı Sayın Dr. Muhammed ADAK başkanlığında gerçekleşen Toplantıda, açılış konuşmasının ardından;

1-• 1 No’lu “Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi” ve 4 No’lu “Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve Kuruluşlar İle Diğer Kurum ve Kuruluşların Teşkilatları Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi” ile bazı bakanlıkların birleştirilmesi, bazı bakanlıkların da isimlerinin değişmesi ve bakanlıklara bağlı, ilgili, ilişkili kurum ve kuruluşlarda yapılan değişiklikler nedeniyle güncellenen Kırsal Kalkınma Planı İzleme Komitesi asıl üye kuruluşlar listesi Komitenin onayına sunulmuş ve onaylanmıştır.

2-• Komitede, 2019-2020 Dönemi Kırsal Kalkınma Eylem Planı’nın onay süreci hakkındaki mevcut durum Komiteye aktarılmış ve gerçekleştirilecek faaliyetler belirlenmiştir.

• Komite Sekretaryası tarafından yapılan genel bilgilendirme sunumunun ardından, Komite üyesi bakanlık temsilcileri tarafından kırsala yönelik uygulanan aşağıda belirtilen projelerle ilgili sunumlar gerçekleştirildi.

- Tarım ve Orman Bakanluığı tarafından uygulanan “Hayvancılık Yatırımlarının Desteklenmesi Programı” ve “Çevre Amaçlı Tarımsal Alanların Korunması Projesi (ÇATAK)”.

- Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından uygulanan “Köylerde Yöresel Özellikler ve İhtiyaçlar Dâhilinde Yapılaşma Koşullarının Belirlenmesi Projesi”.

• Toplantı gündemiyle ilgili öneriler değerlendirildi ve bir sonraki toplantının 2019 yılı Aralık ayının ikinci haftasında yapılması kararlaştırıldı.

Yukarı Çık