10. Kırsal Kalkınma Planı İzleme Komite Toplantısı
25.12.2018

Bakanlığımız koordinasyonunda ve Mülga Kalkınma Bakanlığı’nın teknik desteğinde hazırlanan Kırsal Politika Belgeleri (Ulusal Kırsal Kalkınma Stratejisi (UKKS) ve Kırsal Kalkınma Eylem Planı (KKEP)) hakkında genel bir değerlendirme yapmak, KKEP (2015-2018)’de bulunan kurumların faaliyetlerini ve Kırsal Kalkınma Planı İzleme Komitesinin yönetişim yapısıyla ilgili görüş ve önerileri değerlendirmek amacıyla 25 Aralık 2018 tarihinde Tarım ve Orman Bakanlığı, 10. Kat Büyük Toplantı Salonu’nda Kırsal Kalkınma Planı İzleme Komitesi 10.ncu resmi toplantısı yapıldı. Toplantı, 14 Bakanlıktan daire başkanı düzeyindeki temsilciler ve diğer ilgili kurum ve kuruluşların temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirilmiştir.


Toplantı, Tarım Reformu Genel Müdürü Sayın Hasan ÖZLÜ ve ardından Genel Müdür Yardımcısı Sayın Dr. Muhammed ADAK başkanlığında gerçekleşti.


Toplantı gündemine göre, açılış konuşmasının ardından;

• 1 No’lu “Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi” ve 4 No’lu “Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve Kuruluşlar İle Diğer Kurum ve Kuruluşların Teşkilatları Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi” ile bazı bakanlıkların birleştirilmesi, bazı bakanlıkların da isimlerinin değişmesi ve bakanlıklara bağlı, ilgili, ilişkili kurum ve kuruluşlarda yapılan değişiklikler nedeniyle güncellenen Kırsal Kalkınma Planı İzleme Komitesi asıl üye kuruluşlar listesi Komitenin onayına sunulmuş ve onaylanmıştır.


• Komitede, 2019-2020 Dönemi Kırsal Kalkınma Eylem Planı’nın onay süreci ve gerçekleştirilecek faaliyetler belirlenmiştir


• Komite Sekretaryası tarafından genel bilgilendirme sunumu ile bakanlık temsilcileri tarafından;


KE2 -Tarımsal Örgütlerin Pazarlama Kabiliyetlerinin Geliştirilmesi Projesi,
KY9 -Kırsal Alanda Yöresel Doku ve Mimari Özelliklerin Belirlenmesi ve Yaygınlaştırılması Projesi
KE (A) -Coğrafi İşaretlerde Farkındalığın Artırılması Projesi ile ilgili sunumlar yapılmıştır.

• Toplantı gündemiyle ilgili öneriler değerlendirildi ve bir sonraki toplantının 2019 yılı Haziran ayının ikinci haftasında yapılması kararlaştırıldı

Yukarı Çık