7. Kırsal Kalkınma Planı İzleme Komite Toplantısı
24.05.2017

2012/23 Sayılı Başbakanlık Genelgesi gereğince oluşturulan Kırsal Kalkınma Planı İzleme Komitesi'nin sekretaryası Bakanlığımızca yürütülmekte olup; 7. Kırsal Kalkınma Planı İzleme Komite Toplantısı 25 Mayıs 2017 tarihinde saat 14:00'de Bakanlığımız 10. kat Büyük Toplantı Salonunda yapılacaktır.

Yukarı Çık