KIRSAL KALKINMA PLANI İZLEME KOMİTESİ 8. TOPLANTIS
01.12.2017 Bakanlığımız koordinasyonunda ve Kalkınma Bakanlığı’nın teknik desteğinde hazırlanan Kırsal Politika Belgeleri (Ulusal Kırsal Kalkınma Stratejisi (UKKS) ve Kırsal Kalkınma Eylem Planı (KKEP)) hakkında genel bir değerlendirme yapmak, KKEP (2015-2018) faaliyetlerini değerlendirmek ve Kırsal Kalkınma Planı İzleme Komitesinin yönetişim yapısıyla ilgili görüş ve önerileri değerlendirmek amacıyla 01 Aralık 2017 tarihinde Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, 10. Kat Büyük Toplantı Salonu’nda Kırsal Kalkınma Planı İzleme Komitesi 8.nci resmi toplantısı gerçekleştirildi. Toplantı, 16 Bakanlıktan daire başkanı düzeyindeki temsilciler ve diğer ilgili kurum ve kuruluşların temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirilmiştir.

Toplantıya, Tarım Reformu Genel Müdürlüğü Avrupa Birliği Yapısal Uyum ve Yönetim Otoritesi Daire Başkanı Sayın Ali ERGİN başkanlığında gerçekleşti.

Toplantı gündemine göre;
 • Açılış konuşması ve komite gündeminin onaylanmasının ardından, Komite Sekretaryası tarafından güncellenen üye listesi hakkında ve genel bilgilendirme (UKKS, KKEP ve Web Sitesi hakkında) sunumu yapıldı.
 • Ulusal Kırsal Kalkınma Strateji Belgesinde (UKKS-II 2014-2018) yer alan beş stratejik amaç kapsamında, Kırsal Kalınma Eylem Planında (KKEP-2015-2018) bulunan faaliyetlerden her stratejik amaçla ilgili en az bir projenin sorumlu kurumu tarafından aşağıda yer alan konularda sunumlar yapıldı.
  • TUİK tarafından “Kırsal Göstergeler” hakkında bilgilendirme sunumu yapıldı.
  • Milli Eğitim Bakanlığı tarafından, kırsal alanlarda imar planı hazırlanırken “ Eve en yakın okul, en iyi okul” politikası kapsamında eğitim alanları seçilirken yatırımlarımıza en uygun (taşkın sahası olmayan, az maliyetli yatırım yapılabilir olan v.b) arazilerin seçilmesi konusundaki öneri komiteye sunuldu.
  • o GTHB tarafından “Ardahan-Kars-Artvin Kalkınma Projesi (YK-4(A))” konusunda sunum yapıldı.
  • o TUİK tarafından “Kırsal Alan Tanımı ve Kırsal Alanların Belirlenmesi” konusunda yapılan çalışmalar hakkında sunum yapıldı.
  • o GTHB tarafından “Kırsal Kalkınma Eylem Planının’nın İzlenmesi” konusunda sunum yapıldı.
  • o GTHB tarafından “Tarımsal Yayım Hizmetleri Projesi (KE7-(A))” konusunda sunum yapıldı.
  • o GTHB tarafından “Organik Tarımın Yaygınlaştırılması ve Kontrolü Projesi (KÇ 3-(A))” konusunda sunum yapıldı.
  • o Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı tarafından “Mobil haberleşme Altyapısı Olmayan Yerleşim Yerlerine Altyapı Kurulması Projesi (KY 7-(A))” konusunda sunum yapıldı.
  • o Sağlık Bakanlığı tarafından “ Kırsal Yerleşimlerdeki Tüm Doğumların Sağlık Kuruluşlarında Gerçekleştirilmesi (KT 5-(A))” konusunda sunum yapıldı.
  • o GTHB tarafından KKEP (2015-2018)’de yer alan (B) kodlu faaliyetlerden (A) kodlu faaliyetlere dönüşen projeler hakkında bilgilendirme sunumu yapıldı.
 • Kırsal Kalkınma Eylem Planı (2015-2018)’ın uygulama süresinin sona ermesi nedeniyle, söz konusu Eylem Planının revize edilmesi konusunda Komite bilgilendirildi.
 • Gelecek toplantı gündemi için öneriler ve toplantı tarihinin kararlaştırılması konusu görüşüldü.

Toplantıya katılan kurum ve kuruluşlardan gelen görüş ve öneriler değerlendirilerek toplantı tamamlanmıştır.

Yukarı Çık