KIRSAL KALKINMA PLANI İZLEME KOMİTESİ 7. TOPLANTIS
06.05.2017

Bakanlığımız koordinasyonunda ve Kalkınma Bakanlığı’nın teknik desteğinde hazırlanan Kırsal Politika Belgeleri hakkında genel bir değerlendirme yapmak ve Kırsal Kalkınma Planı İzleme Komitesinin Yönetişim Kapasitesinin Güçlendirilmesiyle ilgili görüş ve önerileri değerlendirmek amacıyla 25 Mayıs 2017 tarihinde Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, 10. Kat Büyük Toplantı Salonu’nda Kırsal Kalkınma Planı İzleme Komitesi 7.nci Toplantısı yapıldı. Toplantı, 16 Bakanlıktan daire başkanı düzeyindeki temsilciler ve diğer ilgili kurum ve kuruluşların temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirilmiştir.

Toplantıya, Tarım Reformu Genel Müdür Yardımcısı Sayın Muhammed ADAK’ın başkanlığında ve yaptıkları açılış konuşmasıyla başlanılmıştır. Genel Müdür Yardımcısı Sayın Muhammed ADAK konuşmasında; “Kırsal kalkınma, en genel tanımıyla, kırsal alanda yaşayan fertlerin ekonomik ve sosyal refahı ile yaşam kalitesini artırma sürecidir. Böylesi bir amaca ulaşmak ancak çok boyutlu bir kalkınma yaklaşımını, çok sektörlü kamu politikalarını ve kurumlar arası işbirliğini gerekli kılmaktadır. Bu kapsamda Onuncu Kalkınma Planının (2014-2018) yıllık uygulama araçlarından ilki olan 2014 Yılı Programının 394 nolu tedbir hükümleri gereğince hazırlanan Ulusal Kırsal Kalkınma Stratejisi ve Strateji belgesi için hazırlanan Kırsal Kalkınma Eylem Planı ile kırsal kalkınma konusunda merkezi düzeyde 2012/23 sayılı Başbakanlık Genelgesi aracılığıyla kalıcı hale getirilen işbirliği ve koordinasyon mekanizmasının bir ürünü olan Komitemiz kırsal kalkınma politikalarının belirlenmesi ve kurumlar arası işbirliği faaliyetlerimizin temelini oluşturmaktadır.” şeklinde açıklamalarda bulundu. Konuşmasının sonunda, “Avrupa Birliği uyum süreci hazırlıkları kapsamında 2007-2013 döneminden itibaren düzenli olarak 2 adet Strateji Belgesi, 2 adet Eylem planı hazırlanmış ve 5 adet komite toplantısı gerçekleştirilmiştir. Tüm bu çalışmaların gerçekleştirilmesinde katkılarını esirgemeyen değerli komite üyelerimize teşekkür ederim.” diyerek iyi dileklerini belirtmiştir. Gündem gereği hazırlanan sunuların takdim edilmesinden sonra kurum ve kuruluşlardan gelen görüş ve öneriler değerlendirilerek toplantı tamamlanmıştır.

Yukarı Çık