9. KIRSAL KALKINMA PLANI İZLEME KOMİTESİ TOPLANTISI YAPILDI
15/05/2018 .

Bakanlığımız koordinasyonunda ve Kalkınma Bakanlığı’nın teknik desteğinde hazırlanan Kırsal Politika Belgeleri (Ulusal Kırsal Kalkınma Stratejisi (UKKS) ve Kırsal Kalkınma Eylem Planı (KKEP)) hakkında genel bir değerlendirme yapmak, KKEP (2015-2018) faaliyetlerini ve Kırsal Kalkınma Planı İzleme Komitesinin yönetişim yapısıyla ilgili görüş ve önerileri değerlendirmek amacıyla 09 Mayıs 2018 tarihinde Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, 10. Kat Büyük Toplantı Salonu’nda Kırsal Kalkınma Planı İzleme Komitesi 9.ncu resmi toplantısı gerçekleştirildi. Toplantı, 16 Bakanlıktan daire başkanı düzeyindeki temsilciler ve diğer ilgili kurum ve kuruluşların temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirilmiştir.

Toplantı, Tarım Reformu Genel Müdür Yardımcısı Sayın Dr. Muhammed ADAK başkanlığında gerçekleşti.

Toplantı gündemine göre;

  • Açılış konuşması, İzleme Komitesi üye değişiklikleri hakkında bilgilendirme ve komite gündeminin onaylanmasının ardından, Komite Sekretaryası tarafından genel bilgilendirme sunumu (UKKS, KKEP ve Web Sitesi hakkında) yapıldı.
  • Ulusal Kırsal Kalkınma Strateji Belgesinde (UKKS-II 2014-2018)  yer alan beş stratejik amaç kapsamında, Kırsal Kalınma Eylem Planında (KKEP-2015-2018) bulunan faaliyetlerden her stratejik amaçla ilgili en az bir projenin sorumlu kurumu tarafından aşağıda yer alan konularda sunumlar yapıldı.

 

  • TUİK tarafından hazırlanan “Kırsal Göstergeler” hakkında bilgilendirme sunumu yapıldı.
  • Kırsal Kalkınma Eylem Planı (2015-2018)’nın uygulama süresinin sona ermesi nedeniyle, 2019-2020 dönemini kapsayacak Kırsal Kalkınma Eylem Planı Hazırlıkları Hakkında bilgilendirme sunumu yapıldı.
  • Komite Sekreteryası tarafından Kırsal Kalkınma Eylem Planının İzlenmesi konusunda sunum yapıldı.
  • GTHB tarafından “YK 16- Kırsal Kalkınma Ulusal Ağının Kurulması Projesi“ hakkında sunum yapıldı.
  • GAP Bölge İdaresi Başkanlığı tarafından “YK6- GAP Entegre Kırsal Kalkınma Projesi” konusunda sunum yapıldı.
  • Orman ve Su İşleri Bakanlığı tarafından “KÇ22- Orman Köylerine Yönelik Gelir Getirici Faaliyetlerin Desteklenmesi Programı” konusunda sunum yapıldı.
  • KOP Bölge İdaresi Başkanlığı tarafından sinevizyon gösterisi yapıldı.

 

  • Gelecek toplantı gündemi için katılımcıların öneri ve tavsiyeleri alındı. Son olarak bir sonraki toplantının tarihi görüşülerek toplantı tamamlanmıştır.

Sayfa Görüntüleme Sayısı:49
Yukarı Çık