KIRSAL KALKINMA PLANI İZLEME KOMİTESİ 7. TOPLANTISI YAPILDI
06/05/2017 .

Bakanlığımız koordinasyonunda ve Kalkınma Bakanlığı’nın teknik desteğinde hazırlanan Kırsal Politika Belgeleri hakkında genel bir değerlendirme yapmak ve Kırsal Kalkınma Planı İzleme Komitesinin Yönetişim Kapasitesinin Güçlendirilmesiyle ilgili görüş ve önerileri değerlendirmek amacıyla 25 Mayıs 2017 tarihinde Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, 10. Kat Büyük Toplantı Salonu’nda Kırsal Kalkınma Planı İzleme Komitesi 7.nci Toplantısı yapıldı. Toplantı, 16 Bakanlıktan daire başkanı düzeyindeki temsilciler ve diğer ilgili kurum ve kuruluşların temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirilmiştir.

Toplantıya, Tarım Reformu Genel Müdür Yardımcısı Sayın Muhammed ADAK’ın başkanlığında başlanılmıştır.

Toplantıya;

  • Açılış konuşması, komite gündeminin onaylanması ve güncellenen üye listesi hakkında bilgilendirme ve genel bilgilendirme (UKKS ve KKEP hakkında),
  • Ulusal Kırsal Kalkınma Strateji Belgesinde (UKKS-II 2014-2018)  yer alan beş stratejik amaç kapsamında, Kırsal Kalınma Eylem Planında (KKEP-2015-2018) bulunan faaliyetlerden her bir stratejik amaçla ilgili en az bir projenin ilgili kurumu tarafından;

 

  • YK14(A) ‘’Yerel Kalkınma Stratejilerinin Hazırlanması ve Uygulanması İçin Kapasite Geliştirme Projesi’’ (LEADER ) sunumu,
  • KE8(B) “Genç Çiftçilerin Teşvik Edilmesi” Projesi Sunumu,
  • Konya Ovası Projesi Kırsal Kalkınma Programı Sunumu,
  • KÇ10(B) Göksu-Taşeli Havzası Kalkınma Projesi sunumu gerçekleştirilmiştir.

 

  • Gelecek toplantı gündemi için öneriler ve toplantı tarihinin kararlaştırılması gündem konularıyla devam edildi.

            Toplantıya katılan kurum ve kuruluşlardan gelen görüş ve öneriler değerlendirilerek toplantı tamamlanmıştır.

Sayfa Görüntüleme Sayısı:7423
Yukarı Çık