Kırsal Kalkınma Eylem Planı (2015-2018), 01 Haziran 2016 tarih ve 29729 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanmıştır.
18/04/2017 .

Kırsal Kalkınma Eylem Planı (2015-2018), 01 Haziran 2016 tarih ve 29729 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanmıştır.

2012/23 Sayılı Başbakanlık Genelgesi gereğince oluşturulan Kırsal Kalkınma Planı İzleme Komitesi'nin sekretaryası Bakanlığımızca yürütülmekte olup; 7. Kırsal Kalkınma Planı İzleme Komite Toplantısı 25 Mayıs 2017 tarihinde saat 14:00'de Bakanlığımız 10. kat Büyük Toplantı Salonunda yapılacaktır.

Sayfa Görüntüleme Sayısı:78
Yukarı Çık