Kırsal Kalkınma Eylem Planı (2015-2018), 01 Haziran 2016 tarih ve 29729 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanmıştır.
23/06/2016 .

Yüksek Planlama Kurulu’nun 31/12/2015 tarih ve 2015/63 nolu  kararıyla onaylanan Kırsal Kalkınma Eylem Planı (2015-2018), 01 Haziran 2016 tarih ve 29729 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanmıştır.

Söz konusu Eylem Planı’na, Bakanlığımız  internet sitesindeki kırsal kalkınma linkinden ulaşılması ve  duyurusunun yapılması için aşağıda link verilmiştir.

Kırsal Kalkınma Eylem Planı(2015-2018) görmek için tıklayınız.

Sayfa Görüntüleme Sayısı:2160
  • 1- Genel ve Yerel Koordinasyon
  • Birim Kurma,İnternet Sitesi oluşturma ,Personel Temini,Proje hazırlama gibi hususlarda gerekli önlemleri almakla hükümlüdür.
  • 2- Plan İzleme Komitesi
  • Kırsal Kalkınma uygulamaları hakkında tavsiye kararlar alma,yıllık izleme raporu, liste ve dönem sonu değerlendirme raporunu onaylama. Bir sonraki dönem kırsal kalkınma Planının hazırlanmasına ilişkin rehber oluşturmakla görevlidir.
  • 3- İzleme Bilgi Sistemi
  • İzleme göstergelerine ilişkin verilerin depolanması.işlenmesi ve raporlanması amacıyla kurulur.
  • 4- Yıllık İzleme Raporu
  • Temel göstergeler setinde yer alan her bir izleme göstergesi için, il ve ülke icmal bazındaki çıktıları oluşturulur. Bakanlık tarafından kamoyunn erişimine sunulur.
Yukarı Çık