KIRSAL KALKINMA PLANI İZLEME KOMİTESİ 5. TOPLANTISI YAPILDI
13/04/2016 .


    Bakanlığımız koordinasyonunda ve Kalkınma Bakanlığı’nın teknik desteğinde hazırlanan Kırsal Politika Belgeleri hakkında genel bir değerlendirme yapmak ve Kırsal Kalkınma Planı İzleme Komitesinin Yönetişim Kapasitesinin Güçlendirilmesiyle ilgili görüş ve önerileri değerlendirmek amacıyla 05 NİSAN 2016 tarihinde Bakanlığımızda Kırsal Kalkınma Planı İzleme Komitesi 5.nci Toplantısı yapıldı. Toplantı, 12 Bakanlıktan daire başkanı düzeyindeki temsilciler ve diğer ilgili kurum ve kuruluşların temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirilmiştir. 
Toplantıya, Tarım Reformu Genel Müdür Vekili Sayın Dr. Metin TÜRKER’in açılış konuşmasıyla başlanılmıştır.
Genel Müdür Vekilimiz Sayın Dr.Metin TÜRKER konuşmasında kısaca; Kırsal alanda yaşayan insanlarımızın iş ve yaşam koşullarının yerinde iyileştirilerek bu alanların üretim alanlarına dönüştürülmesi gerektiği bu bağlamda örgütlenmenin giderek önem kazandığını dile getirmiştir. Ayrıca kırsal kalkınmada eğitim, sağlık, ulaşım, güvenlik, altyapı vb. hizmetlerin entegre bir şekilde burada yaşayan insanlara sunulması gerekliliğinin önemini vurgulamıştır.  
    Hazırlanan sunuların takdim edilmesinden sonra ilgili sunumlarla kurum ve kuruluşlardan gelen görüş ve öneriler değerlendirilerek toplantı tamamlanmıştır.

 

Sayfa Görüntüleme Sayısı:1316
  • 1- Genel ve Yerel Koordinasyon
  • Birim Kurma,İnternet Sitesi oluşturma ,Personel Temini,Proje hazırlama gibi hususlarda gerekli önlemleri almakla hükümlüdür.
  • 2- Plan İzleme Komitesi
  • Kırsal Kalkınma uygulamaları hakkında tavsiye kararlar alma,yıllık izleme raporu, liste ve dönem sonu değerlendirme raporunu onaylama. Bir sonraki dönem kırsal kalkınma Planının hazırlanmasına ilişkin rehber oluşturmakla görevlidir.
  • 3- İzleme Bilgi Sistemi
  • İzleme göstergelerine ilişkin verilerin depolanması.işlenmesi ve raporlanması amacıyla kurulur.
  • 4- Yıllık İzleme Raporu
  • Temel göstergeler setinde yer alan her bir izleme göstergesi için, il ve ülke icmal bazındaki çıktıları oluşturulur. Bakanlık tarafından kamoyunn erişimine sunulur.
Yukarı Çık