KIRSAL KALKINMA YÖNETİŞİMİ TOPLANTISI
27/11/2015 .

 Ulusal Kırsal Kalkınma Stratejisi (2014-2020) Belgesinin hazırlanmasında görevlendirilen çekirdek grupta temsil edilen kurumlarla (AB Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Hazine Müsteşarlığı, İçişleri Bakanlığı, Kalkınma Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu, TÜİK)  19/11/2015 tarihinde “Kırsal kalkınma Yönetişimi” konusunda Bakanlığımızda bir toplantı düzenlenmiştir.

Toplantıya Tarım Reformu Genel Müdür Yardımcısı Sayın Dr. İlkay KILIÇ başkanlığında, kurumların daire başkanı düzeyindeki temsilcileri ile Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesinden Prof. Dr. Bulent GÜLÇUBUK katılmıştır.

Tarım Reformu Genel Müdür Yardımcısı Sayın Dr. İlkay KILIÇ’ın açılış konuşması ve Avrupa Birliği Yapısal Uyum Yönetim Otoritesi Daire Başkanı Ali ERGİN’in konuyla ilgili sunumuyla toplantıya başlanmıştır.  Prof. Dr. Bülent GÜLÇUBUK’un “Kırsal Kalkınmanın Yönetişimi” konulu sunumuyla toplantıya devam edilmiştir.

Karşılıklı sohbet ve samimi bir havada gerçekleşen toplantı sonucunda konuyla ilgili sorular cevaplandırıldı, katılımcıların görüş ve önerileri değerlendirilerek toplantı sona erdirilmiştir. 

Sayfa Görüntüleme Sayısı:1242
  • 1- Genel ve Yerel Koordinasyon
  • Birim Kurma,İnternet Sitesi oluşturma ,Personel Temini,Proje hazırlama gibi hususlarda gerekli önlemleri almakla hükümlüdür.
  • 2- Plan İzleme Komitesi
  • Kırsal Kalkınma uygulamaları hakkında tavsiye kararlar alma,yıllık izleme raporu, liste ve dönem sonu değerlendirme raporunu onaylama. Bir sonraki dönem kırsal kalkınma Planının hazırlanmasına ilişkin rehber oluşturmakla görevlidir.
  • 3- İzleme Bilgi Sistemi
  • İzleme göstergelerine ilişkin verilerin depolanması.işlenmesi ve raporlanması amacıyla kurulur.
  • 4- Yıllık İzleme Raporu
  • Temel göstergeler setinde yer alan her bir izleme göstergesi için, il ve ülke icmal bazındaki çıktıları oluşturulur. Bakanlık tarafından kamoyunn erişimine sunulur.
Yukarı Çık