KIRSAL KALKINMA PLANI İZLEME KOMİTESİ DÖRDÜNCÜ TOPLANTISI YAPILDI
24/08/2015 .

Bakanlığımız koordinasyonunda ve Kalkınma Bakanlığı’nın teknik desteğinde hazırlanan Kırsal Kalkınma Eylem Planı (2015-2018) Taslak hakkındaki görüş ve önerileri değerlendirmek amacıyla 02 TEMMUZ 2015 tarihinde Bakanlığımız Mehmet Akif  Ersoy Toplantı Salonu’nda Kırsal Kalkınma Planı İzleme Komitesi 4.ncü Toplantısı yapıldı. Toplantı, 16 bakanlık ve TÜİK’ten daire başkanı düzeyindeki temsilciler ile diğer kuruluşlardan temsilcilerin katılımıyla gerçekleştirilmiştir.

Toplantıya, Tarım Reformu Genel Müdür Yardımcısı Sayın Faruk FIRATOĞLU’nun açılış konuşmasıyla başlandı.

Sayın FIRATOĞLU konuşmasında “Türkiye’nin kırsal kalkınma politikasının temel amacı, kırsal kesimdeki asgari refah düzeyinin ve kırsal toplumun iş ve yaşam koşullarının kentsel alanlarla uyumlu olarak kendi yöresinde geliştirilmesi ve sürdürülebilir kılınmasıdır.

Bu amaç doğrultusunda gerçekleştirilen birçok reform programlarıyla tarımdan kırsal kalkınmaya, yerel yönetimlerden bölgeler arası gelişmişlik farklılıklarına, yoksulluğun azaltılmasından gelir dağılımındaki eşitsizliğin giderilmesine kadar pek çok konuda ilerleme kaydedilmiştir.

Türkiye – Avrupa Birliği ilişkilerinde öncelikli konuların başında tarım ve kırsal kalkınma sektörü gelmektedir. Avrupa Birliği Ortak Tarım Politikasına uyum öncelik verdiğimiz bir konudur.

Kırsalın yeni demografik yapısını ve coğrafi dezavantajlarını gözeten yenilikçi yöntemler geliştirilerek; arz yönlü bir hizmet sunumu için ihtiyaç duyulan kurumsallaşma, merkezi ve yerel idarelerin işbirliğiyle gerçekleştirilecektir.

Türkiye’nin kalkınma vizyonu’nu gerçekleştirmesi ve ekonomik, kültürel ve siyasi açıdan etkili bir dünya devleti olması için verimliliği ve rekabet gücünü artıran, toplumsal dayanışmayı güçlendiren, ekonomik ve sosyal etkileşimi kolaylaştıran bir sisteminin oluşturulması gerekmektedir.

Bu bağlamda, Kırsal kesimde yaşayanların işbirliği, ortaklık kurma ve iş yapabilme kapasitesi geliştirilerek, örgütlenmeleri teşvik edilecek ve tarımsal ürünlerin pazarlanmasına ilişkin idari ve teknik kapasite güçlendirilecektir. Her türlü tarımsal ve kırsal destek mekanizmasının ilçe ölçeği üzerinden sunulması ve kırsal alandaki doğal merkez konumundaki ilçe merkezlerinin kurumsal kapasitelerinin güçlendirilmesi sağlanacaktır. Öncelikli gelişme illerinde hizmetlere erişimin kolaylaştırılması, tarımsal verimliliğin artırılması, temel fiziki ve sosyal altyapı eksikliklerinin giderilmesi, kırsal alanda gelir getirici faaliyetlerin çeşitlendirilmesi, ekonominin canlandırılması, işgücü niteliğinin yükseltilmesi ve göçün bölgede tutulması sağlanacaktır.

Bu çerçevede, kırsal kesimin mutlu ve refah içinde yaşayacağı bir ortamı sağlamak amacıyla hazırlanan Kırsal Kalkınma Eylem Planı' nın ülkemiz için hayırlı olmasını diler, Plan hazırlıklarında emeği olan herkese teşekkür ederim.” şeklinde açıklamalarda bulundu.

Toplantının gündem konuları hakkında İzleme Komitesine bilgi verilerek Tarım Reformu Genel Müdür Yardımcısı Sayın Faruk FIRATOĞLU başkanlığında toplantıya devam edildi.

            Daha sonra Kırsal Kalkınma Eylem Planı (2015-2018) Taslak hakkında kısa bir tanıtım sunusu ardından Eylem Planıyla ilgili olarak kurum ve kuruluşlardan gelen görüş ve öneriler değerlendirildi.

Katılımcılar tarafından toplantıya yoğun ilgi gösterildi. Konuyla ilgili olarak gelen soruların cevaplandırılmasıyla toplantı sona erdi.

Sayfa Görüntüleme Sayısı:1888
Yukarı Çık