KIRSAL KALKINMA PLANI İZLEME KOMİTESİ 2. RESMİ TOPLANTISI YAPILDI
23/01/2014 .

KIRSAL KALKINMA PLANI İZLEME KOMİTESİ 2. RESMİ TOPLANTISI YAPILDI

 Bakanlığımız Tarım Reformu Genel Müdürlüğü Avrupa Birliği Yapısal Uyum Yönetim Otoritesi Daire Başkanlığı tarafından 23 Ocak 2014 tarihinde Ankara’da  Kırsal Kalkınma Planı İzleme Komitesi 2. Resmi toplantısı; Bakanlığımız koordinasyonunda, 16 bakanlık, 14 kurum temsilcisi, 7 il özel idaresi ve 7 kalkınma ajansı  ve üniversiteler ile işbirliği yapılarak, daire başkanı düzeyindeki temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirilmiştir.

                    Tarım Reformu Genel Müdür Yardımcısı Sayın Faruk FIRATOĞLU toplantının açılış konuşmasında  “Kırsal Kalkınma Stratejisi ve Kırsal Kalkınma Planı  ile, Kırsal toplumun iş ve yaşam koşullarının bulunduğu yörede iyileştirilmesi amacıyla oluşturulan koordinasyon, izleme ve değerlendirme yapısı; Kırsal Kalkınma Planında yer alan faaliyetlerin uygulamada dikkate alınması ve ilgili kuruluşlarla birlikte gerekli yönlendirmelerin zamanında yapılması, elde edilecek ilerlemeler hakkında kamuoyunun bilgilendirilmesi suretiyle şeffaflığın arttırılması sağlanacaktır” şeklinde düşüncelerini ifade etmiştir.
Tarım Reformu Genel Müdür Yardımcısı Sayın Faruk FIRATOĞLU başkanlığında yapılan toplantıda aşağıdaki gündem maddeleri görüşülmüştür.

1-Ulusal Kırsal Kalkınma Stratejisi (2014-2020) Taslak 2 çalışması ile ilgili nihai kararın verilmesi
2-Kırsal Kalkınma Planı (2010-2013) İzleme Bilgi Sistemi çalışmaları kapsamında güncellenmiş olan temel kırsal göstergeler setinin;  Metaveri çalışmalarının tamamlanıp İl Koordinasyon İzleme Sistemine (İKİS) uyarlanması ile ilgili bilgilendirme çalışması,
3-10.Dönem Kırsal Kalkınma Eylem Planı çalışma takviminin hazırlanması,
4- Görüş ve Öneriler.

Toplantının kapanışında Sayın Faruk FIRATOĞLU “Koordinasyonu yürüten bakanlığımız personeli başta olmak üzere, emegi geçen tüm kurum temsilcilerine  teşekkür eder Kırsal Kalkınma Planı çalışmalarının ülkemiz için hayırlı olmasını dilerim.”  şeklinde dileklerini ifade ederek toplantıyı sona erdirmişlerdir.

Sayfa Görüntüleme Sayısı:1534
Yukarı Çık