KIRSAL KALKINMA PLANI (KKP) İZLEME KOMİTESİ TOPLANTISI
30/04/2013 .

1. Kırsal Kalkınma Planı İzleme Komite toplantısı, Genel Müdürümüz Dr. Gürsel KÜSEK’in Başkanlığında, Genel Müdür Yardımcımız Mehmet ŞAHİN, Selçuk Üniversitesi Öğretim Görevlisi Prof. Dr. Cennet OĞUZ ve Kırsal Kalkınma Planı İzleme Komitesi  üyelerinin  katılımı ile 30.04.2013  tarihinde, saat 14:00’ de  yapılmıştır.

Kırsal Kalkınma Planı (2010-2013), Dokuzuncu Kalkınma Planı ve Ulusal Kırsal Kalkınma (UKKS) Stratejisi çerçevesinde; Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nın koordinatörlüğünde, ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapılarak hazırlanmış ve ülkemiz için bir ilk olma özelliği taşımaktadır.

Planın temel amacı; “kırsal kesimde yaşayan vatandaşlarımızın iş ve yaşam koşullarının kentsel alanlarla uyumlu olarak kendi yöresinde geliştirilmesi ve sürdürülebilir kılınması” olarak belirlenmiş, bu amaç doğrultusunda planda, kırsal kesim için önem taşıyan faaliyet konuları, faaliyetlerin uygulanması ve izlenmesine ilişkin esas ve usuller ile sorumlu kuruluşlar tespit edilmiştir. Planın yapısı; Plan İzleme Komitesi (Komite), İzleme Bilgi Sistemi (İBS), Kırsal Kesime Yönelik Uygulanmakta Olan Yıllık Kamu Faaliyetleri Listesi (Liste), Yıllık İzleme Raporu ve Dönem Sonu Değerlendirme Raporu olmak üzere beş temel bileşenden oluşmaktadır.

Bakanlığımız ,Tarım Reformu Genel Müdürlüğümüz koordinasyonunda; uygulama, izleme ve değerlendirme işlemlerini yürütmek üzere 05.04.2013 tarihinde Kırsal Kalkınma Planlama ve İzleme Birimi  oluşturulmuş; Bakanlığımız koordinasyonunda  hazirlanan Kırsal Kalkınma Planının İzlenmesi konulu Başbakanlık Genelgesi  15.12.2012 tarih ve  2012/23 sayılı Resmi Gazete de yayınlanmıştır.

Kırsal Kalkınma Planı web sitesi hazırlanarak hizmete sunulmuştur. http://kkp.tarim.gov.tr

Kırsal kalkınmanın çok sektörlü bir yapıya sahip olması nedeniyle, Planın uygulama süreçlerinin; izlenmesi, değerlendirilmesi ve koordine edilmesine ilişkin yapının kurumlar arası işbirliği temelinde tesis edilmesi ve yönetilmesi gereği önem arz etmektedir. İzleme Komitesi aracılığıyla uygulama aşamasında da sürdürülmesi durumunda, ülkemizde uzun yıllardır parçalı bir şekilde yürütülen, etkileri ölçülemeyen ve sürdürülebilirliği zayıf uygulamalar yerine daha eşgüdümlü, maliyet etkin ve yönetilebilir kırsal kalkınma faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi sağlanacaktır. Kırsal Kalkınma Planı izleme komitesi üyeleri en az daire başkanı düzeyinde 13 Bakanlık, 13 Kurum, 7 İl Özel İdaresi,7 Kalkınma Ajansı temsilcilerinden oluşmaktadır.
Toplantı Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı ile başlamış; açılış konuşması Genel Müdürümüz Dr.Gürsel KÜSEK tarafından yapılmıştır. Toplantıda 9.Kırsal Kalkınma Planı 2010-2013) ile ilgili İzleme Bilgi Sitemi (İBS) ve 10.Ulusal Kırsal  Kalkınma Strateji Belgesi ve 10. Kırsal Kalkınma  Planı hazırlıkları için yol haritası nasıl olmalı konuları görüşülerek; 9. KKP’nin İl Koordinasyon ve İzleme Sitemi (İKİS)  ile izlenmesine, 10. Kalkınma Planı doğrultusunda strateji belgesi ve planın güncellenmesine karar verilmiştir. Bir sonraki toplantı tarihi 23 Ocak 2014 Perşembe günü olarak belirlenmiştir.

Sayfa Görüntüleme Sayısı:1612
Yukarı Çık